Kronhjortsjakt jaktåret 2022-2023

Bilaga gällande Kronhjortsjakten inom Djura vvof jaktåret 2022-2023.

Vägledning och Instruktion för Kronhjortsjakt jaktåret 2022–2023

Anläggande av pass för jakt

Pass för älgjakt i form av enkla träställningar, jakttorn och jaktstegar är en angelägenhet för viltvårdsområdet och kräver inte markägarens tillstånd. För att undvika konflikter ska markägaren informeras innan någon åtgärd vidtas och om markägaren motsätter sig detta bör annan åtgärd övervägas. Siktröjning kräver markägarens tillstånd och bör undvikas. Anläggande av pass, jakttorn eller jaktstege för annat ändamål än älgjakt kräver alltid markägarens tillstånd. Siktröjning och andra åtgärder kräver markägarens tillstånd och ska undvikas.

Dela den här sidan