Områdesjakt

Definitioner
 
Områdesjakt: Jakt inom hela viltvårdsområdet oberoende av fastighetsgränserna.
 
Gemensamhetsjakt: Jakt får inte bedrivas enskilt utan endast tillsammans med övriga jakträttshavare.
 
 Områdesjakt, ” björn, järv, varg, lo och vildsvin ”. 
 
Styrelsens förslag var områdesjakt på förutnämnda viltarter och skälet till denna var att begränsa/förebygga eventuella skador av dessa djur. 
 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och att för att utöva jakt på björn krävdes godkänt skjutprov som kallas ”Björnpasset”.

Dela den här sidan