Kartor 2021

OBS

Bygg inga älgpass eller Bockstege på 11:16, jag lägger ut en karta vart dessa skogskiften ligger, skiften är rödmarkerade och bör respekteras.

Karta över förbjudna skogskiften att bygga älgpass och bockstege.

 

Kartor från Länsstyrelsen som visar gränser för Djura VVO. Inom rödmarkerad tätortsavgränsning i Djura och Brända råder jaktförbud.

Djura VVOF

Björnberget

Sångberget

Dela den här sidan